08.04.2020 | Salut assumeix l'atenció a les residències

A principis d’abril el Departament de Salut va assumir la gestió de les residències en aquells aspectes relacionats amb la pandèmia de la COVID-19. Fins aquell moment aquesta responsabilitat estava en mans del Departament de Treball i Afers Socials.

 

Maria Viózquez, directora de l'Equip d'Atenció Primària Ocata-Teià de la Metropolitana Nord de l'ICS, explica com amb aquest canvi l’atenció primària del territori va començar a donar suport per la gestió de la COVID a centres per a la gent gran, disminuïts psíquics, i d'acció educativa.

 

La tasca dels equips d’atenció primària a les residències es va desenvolupar al voltant de tres eixos d’actuació.

 

Un d’aquests eixos es correspon amb aspectes de Salut Pública. Els equips van haver de dissenyar circuits segurs adaptats a cadascun dels centres als que assistien. Aquests protocols pels treballadors marcaven protocols per evitar infeccions tant de pacients com de professionals. I es va actuar en àmbits tan diversos com en la circulació dins els centres entre zones amb pacients diagnosticats o sospitosos de patir COVID-19 i pacients no COVID així com en l’entrada i sortida de la mateixa residència, en la bugaderia, cuina i vestuaris o en la gestió de residus.

 

Una altra vessant vertebradora d’aquesta actuació a les residències va ser la formació dels seus professionals. Aquesta transferència de coneixements va ser clau per poder instaurar unes mesures epidemiològiques per garantir la seguretat dins els centres i explicar, per exemple, com fer servir els nous circuits establerts o com equipar-se i treure’s els equips de protecció individuals correctament.

 

I l’altre pilar de l’atenció que els professionals de primària van dur a terme va ser la pròpia cura dels residents. A l’atenció i seguiment que es feia de les pròpies malalties que tenien, es va sumar l’atenció in situ a les residències dels pacients amb la COVID-19. A més, es va treballar conjuntament amb epidemiòlegs de l’atenció primària de la Metropolitana Nord per intentar preservar al màxim espais d’interacció social segurs per tenir cura també del benestar emocional dels residents.

 

Aquests coneixements transmesos des de l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord han estat assimilats per les residències i s’apliquen ja com a protocols propis i habituals en la cura dels seus usuaris.