Setembre 2020 | Incorporació de professionals per fer front a la COVID-19

Per poder realitzar una gestió i atenció de la COVID-19 de forma segura i amb qualitat, els equips d’atenció primària han acollit noves figures professionals. Al mes de setembre, es van incorporar els Referents d’Escola COVID (RECO), que actuen d’enllaç entre l’equip d’atenció primària i les escoles ubicades en el seu àmbit geogràfic de referència: fan la identificació de contactes estrets en l’àmbit escolar, activen els equips mòbils per a l’estudi de contactes i vetllen per l’adequat procés d’aïllament i atenció de casos i contactes.

 

Prèviament, els equips ja comptaven amb Gestors COVID, encarregats d’acompanyar les persones amb el SARS-CoV-2 i els seus contactes estrets durant el procés assistencial de la malaltia.

 

Aquests només són dos dels diversos perfils que s’han anat configurant a mesura que la situació epidemiològica ha evolucionat.

 

Merche Romero, responsable de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania de la Metropolitana Nord, parla sobre l’increment de professionals als equips del territori. De febrer del 2020 al febrer del 2021 es van incorporar gairebé 1.000 professionals, el que ha comportat que la plantilla de l'Atenció Primària de la Metropolitana Nord hagi augmentat un 20% respecte l'any passat. També destaca la importància de mantenir-los un cop el context sanitari permeti que no s’hagin de dedicar exclusivament a les tasques de gestió i atenció de la COVID-19. En aquest sentit, moltes d’aquestes noves incorporacions que han experimentat un creixement professional dins l’organització poden evolucionar cap a altres figures dins l’equip que aportin qualitat en l’acompanyament dels processos assistencials dels usuaris.

 

 

Adaptació d’altres professionals per fer front la COVID-19

 

A banda d’incorporar noves figures als equips d’atenció primària, professionals amb perfils assistencials específics van adaptar-se i assumir nous rols per continuar sent part activa en l’abordatge de la COVID-19 (reforçant l’atenció no presencial donada pels equips, l’activitat desenvolupada per la Unitat Centralitzada de Suport COVID i per la Unitat de Vacunació COVID).

 

Aquest és el cas d’odontòlegs, fisioterapeutes, tècnics auxiliars d’infermeria, llevadores, entre d’altres. I és que, per les característiques inherents de les seves tasques, no podien dur a terme la seva activitat ordinària (per exemple, per les pròpies restriccions establertes durant la pandèmia).