29.02.2020 | La logística es reinventa per afrontar la COVID-19

 

A finals de febrer, la situació sanitària per l’augment de casos que s’estava produint de COVID-19 va provocar la necessitat de canviar els procediments habituals de distribució d’equips de protecció individual (EPI).

 

Núria Sánchez, responsable de la Unitat d’Economia i Finances de l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord, explica com el gran volum de compres d’equips de protecció individual i altres elements diagnòstics i per al tractament de la malaltia va requerir la creació de tres punts centralitzats per rebre tot aquest material i distribuir-lo pels centres sanitaris de la Metropolitana Nord el més ràpid possible. L’arribada de les primeres comandes centralitzades va suposar l’activació d’aquests nous punts de rebuda de material i, en conseqüència, haver d’adoptar ràpidament noves maneres de fer  per la urgència que requeria la situació. En aquell moment va ser decisiva la implicació de tots els professionals dels Serveis d'Atenció Primària.