Farmàcia

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Farmàcia té les següents línies de recerca:

 • Adherència al tractament farmacològic en pacients amb Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
 • Impacte de la conciliació terapèutica en la disminució d'errors de medicació
 • Noves tecnologies aplicades a l'atenció farmacèutica
 • Polifarmàcia en pacients en tractament antiretroviral pel VIH i altres patologies
 • Incidència d’efectes adveros en determinats medicaments
 • Programa d’Optimització en l’Ús d’Antibiòtics
 • Projecte d’alfabetizació digital en pacients de la Consulta Externa de Farmàcia

Presentació:

 

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Germans Trias i Pujol té l'objectiu de promoure una farmacoteràpia integral i eficient als pacients de l’hospital i de la seva àrea d’influència, amb criteris de millora continua de la qualitat, participació de tots els professionals, aplicant la medicina basada en l'evidència i actuant segons la pràctica d’atenció farmacèutica per millorar la salut dels pacients i els aspectes docents i de recerca relacionats.

 

Reorientar l'atenció farmacèutica cap a un tractament i gestió integral del pacient que garanteixi l'ús segur i efectiu dels medicaments, en col·laboració amb equips multidisciplinaris i alhora empoderant i corresponsabilitzant el pacient amb el seu tractament.

Tipus Servei: 5

Correu: farmacia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El servei compta amb els següents programes docents:

 • Pràctiques de les assignatures de Farmàcia Clínica i Farmàcia Assistencial de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB).
 • Pràctiques del Màster en Assajos Clínics de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
 • Impartició de classes a l’assignatura de Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica a la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB).
 • Col.laboració en el Màster Medicaments, Salut i Sistema Sanitari de la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB).
 • Centre de recepció d'estudiants estrangers de Farmàcia

 

Docència postgraduada

El servei té un programa docent per a la formació de farmacèutics especialistes en Farmàcia Hospitalària. Actualment disposa de vuit residents en formació.

 

Residents 2022

Consulteu la Guia docent.