M'atendran a casa

 

Què és

L'hospitalització a domicili és un programa assistencial que fa possible que un pacient que requereix atenció de rang hospitalari pugui ser atès a casa seva per professionals de l'hospital (mèdic i d'infermeria).

El pacient es considera ingressat a l'hospital a tots els efectes, de manera que el centre és el seu responsable i ha de garantir l'eficàcia i la qualitat de l'assistència. En aquest sentit, es disposa de tota la infraestructura diagnòstica i terapèutica de l'hospital, i les proves es realitzen amb la mateixa rapidesa que es farien per a  un malalt ingressat en una planta d'hospitalització convencional.

 

És el cas de:

  • Pacients que estan ingressats a un llit de l'hospital i que, donat que presenten una millora clínica, es considera que poden marxar a casa si se'ls va a visitar i a administrar el tractament que precisa, com pot ser tractament antibiòtic endovenós, oxigenoteràpia, etc.
  • Pacients que arriben a Urgències i que, després de ser atesos a l'hospital, poden rebre l'atenció hospitalària a casa.
  • Pacients dels hospitals de dia que precisarien ingrés a l'hospital si no se'ls anés a visitar i a tractar al domicili.
  • Pacients per a qui el seu metge de capçalera ha demanat aquesta atenció degut a que presenten un procés agut.

 

Requeriments

Quan us ho proposem, si hi esteu d'acord, haureu de signar un document de conformitat amb la modalitat d’atenció.

També és imprescindible que tingueu a prop una persona que us pugui ajudar en les tasques del dia a dia, malgrat que no és necessària la seva presència les 24 hores.

Si vostè ingressa a hospitalització a domicili li demanarem que es descaregui l'app mòbil eSalut, a través de la qual podrem fer un seguiment telemàtic de la seva evolució clínica. Aquesta app també conté informació rellevant per ajudar-lo a entendre el seu procés. Si l’equip mèdic i infermer ho considera adient, se li proporcionaran uns dispositius per poder monitoritzar les seves constants (tensió arterial, freqüència cardíaca, temperatura, saturació d’oxigen i pes).

 

A casa

Després d'haver decidit que sereu atesos per l'equip d'Hospitalització a domicili, rebreu una trucada a casa per saber com us trobeu.

L'equip l'integren professionals mèdics i d'infermeria. En la primera visita, el professional o professionals que us atenguin valoraran el vostre cas i faran una previsió sobre la durada de l'atenció a domicili, la freqüència de les visites i els membres de l'equip que és necessari que es desplacin a casa vostra.

També us facilitaran uns números de telèfon per comunicar-vos amb els professionals a qualsevol hora del dia.

Quan l'hospitalització a domicili ja no sigui necessària, rebreu l'alta i es coordinarà el vostre seguiment a través del metge d'atenció primària i dels metges especialistes que es considerin necessaris.