Incidències amb la programació

 

 

Degut a la situació actual pel coronavirus, us informem que l'Hospital i Centres d'Atenció Especialitzada (CAE's Dr. Barraquer, Dr. Robert i Gran Sol) es veuen obligats a reprogramar en alguns casos les consultes o altres activitats dels seus usuaris.

Si és el vostre cas, us contactarem per comunicar-vos la nova data. 

 

Per més informació podeu contactar en aquests correus electrònics:

-CAE Dr. Barraquer: aciutadacaedb@gencat.cat

-CAE Dr. Robert: aciutadacaedr@gencat.cat

-CAE Gran Sol: aciutadacaegs@gencat.cat

 

O per telèfon:

93 497 88 20

93 497 84 29