Justificant d'assistència i/o estada, visita o prova programada

 

 

Justificant d'assistència i/o estada, visita o prova programada


 

L'Hospital pot emetre un justificant d'assistència i/o estada per a pacients i els seus acompanyants en els següents supòsits i seguint uns requeriments del centre.

Els pacients que heu assistit a una visita o a fer-vos una prova a l'Hospital podeu també demanar un justificant.


 

Pacients

 

  • Pacients hospitalitzats

Si heu estat ingressat/da, demaneu-ho a la secretaria del servei que us està atenent, de dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 h.
També podeu requerir-lo a la Unitat d'Admissions Central de 8 h a 22 h de dilluns a divendres.
Els dies festius i caps de setmana podeu sol·licitar-ho a Admissió d’urgències les 24 hores.
 

Podeu fer-ho en línia :
-petició de justificant d'ingrés hospitalari 
-petició de justificant d'intervenció quirúrgica 

 

  • Pacients atesos amb cirurgia sense ingrés (Cirurgia Major Ambulatòria)

En el cas que us haguem operat sense ingrés podeu fer la petició de justificant d'intervenció quirúrgica o consultar a la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).
Els justificants que també es es lliuraran a la secretaria de la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria.

 

 

  • Pacients atesos a Urgències

Si heu estat atesos a Urgències:
Podeu fer la petició de justificant d'assistència a Urgències per part d'un pacient.

 

 

  • Pacients que assiteixen a una visita o tenen prova programada a l'Hospital

Si heu assistit a una visita o teníeu una prova programada a l'Hospital podeu demanar un justificant.

 

 

 

Acompanyants

 

  • Acompanyants de pacients hospitalitzats

Podeu fer la petició de justificant de visita presencialment.
Consulteu a la Unitat d'Admissions Central en horari  8 a 22 h de dilluns a divendres.
Els dies festius i caps de setmana podeu sol·licitar-ho a Admissió d'Urgències les 24 hores, però només ho podeu fer presencialment el mateix dia que hagueu estat a l’hospital.

 

  • Acompanyants a pacients atesos amb cirurgia sense ingrés (Cirurgia Major Ambulatòria)

Podeu fer la petició de justificant de visita presencialment.
Els justificants es lliuraran a la secretaria de la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria.

 

  • Acompanyants de pacients atesos a Urgències

Podeu fer la petició de justificant de visita presencialment.
Els justificants podeu demanar-los al taulell d'Admissions d'Urgències.

 

Us recordem que en tots els supòsits tant en el cas de pacients com en el d'acompanyants, cal que faciliteu el vostre document d’identificació, que ha d'haver estat emès per un organisme oficial: DNI, passaport, NIE, etc.