Política de medicaments

 

Els medicaments són un element fonamental en l'atenció de les persones a l'hospital: cal administrar-ne a gairebé tots els pacients ingressats. I és que contribueixen a reduir la mortalitat i les hospitalitzacions successives, alhora que augmenten l'esperança i la qualitat de vida dels malalts.

Però no tots els medicaments són igual de segurs i eficients, i l'objectiu de Germans Trias és seleccionar aquells que ho siguin més. La Comissió Farmacoterapèutica de l'hospital és la responsable d'aquesta selecció, que es fa segons la Política de Medicaments que marca l'Institut Català de la Salut a través de la Guia farmacoterapèutica. Com a resultat, l'hospital disposa també d'una Guia farmacoterapèutica pròpia. 

 

Passos que se segueixen

Els medicaments seleccionats han d'estar disponibles a les àrees d'atenció dels pacients: hospitalització, unitats de crítics, hospitals de dia, quiròfans, urgències i consultes.

A partir d'aquí, indicar i dispensar medicaments és un procés complex que requereix la participació de diversos professionals de la salut.

Aquest procés s'anomena farmacoterapèutic i consta dels passos següents:

  • Prescripció mèdica
  • Preparació i validació farmacèutica
  • Administració per part de la infermera

El procés està completament informatitzat per garantir la màxima seguretat.

Tot plegat ho coordina el Servei de Farmàcia Hospitalària.