Promoció de la salut

 

 

 

La missió de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol és promoure i millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, mitjançant una atenció sanitària integral i integrada, generant i compartint coneixement, de manera que la promoció de la salut està al centre de la seva raó de ser.

 

En xarxa

El centre és membre de la Xarxa d'Hospitals Promotors de la Salut a Catalunya. La xarxa és una entitat internacional que treballa per reenfocar l'assistència sanitària cap a una promoció activa de la salut.

Per tenir-ne més informació escriviu un correu a qualitat.germanstrias@gencat.cat.

 

Dieta mediterrània

L'hospital està compromès, des de l'any 2010, a oferir menús basats en la Dieta Mediterrània als dos menjadors laborals i al restaurant-cafeteria del públic. Així, Germans Trias forma part del projecte Alimentació Mediterrània (AMED) del Departament de Salut.
 


Alfabetització per a la salut

En aquest marc, l'hospital forma part del grup de treball dedicat a l'alfabetització en salut, que pretén fer més accessible la informació als usuaris dels sistemes sanitaris: en els últims anys Germans Trias està incidint a revisar tota la documentació que es lliura als pacients i acompanyants, cosa que suposa centenars de fulls informatius, que es reediten evitant usar tecnicismes o textos complicats.

Aquesta tasca l'encapçala la Direcció de Qualitat en el marc del Comitè editorial, que està format també per les direccions Mèdica i d'Infermeria i per l'equip de Comunicació. Anualment es revisen una setantena de documents.

Per tenir-ne més informació escriviu un correu a qualitat.germanstrias@gencat.cat.

 

Vídeos per als pacients

També, Germans Trias ha iniciat el 2013 l'edició de vídeos destinats als pacients, per a què coneguin millor el funcionament de l'hospital en cas que hi siguin atesos. Aquests vídeos es poden consultar al canal youtube de l'ICS a la Metropolitana Nord (llista de reproducció de l'hospital) i tracten sobre l'ingrés, la cirurgia sense ingrés, els hospitals de dia, l'hospitalització a domicili o les consultes dels especialistes, entre d'altres:

 

 

Per tenir-ne més informació escriviu un correu a comunicacio.germanstrias@gencat.cat.

 

Informació experta

Els serveis de l'hospital expliquen en aquesta pàgina web en què consisteixen i com es poden diagnosticar i tractar algunes de les principals malalties a què es dediquen. Podeu consultar-ho, servei per servei, a l'apartat Serveis assistencials.

També, el Departament de Salut ofereix informació contrastada i molt àmplia sobre gran quantitat de malalties al Canal Salut.

 

Sessions formatives per a pacients i familiars

Els serveis assistencials organitzen sessions formatives per a pacients de l'hospital i els seus familiars que han de començar a conviure amb malalties complicades.

Per a més informació podeu escriure un correu a atencioalciutada.germanstrias@gencat.cat.

 

Ciutadania

L'hospital és obert a la ciutadania que vulgui conèixer-lo i acull visites d'estudiants interessats a saber quina feina s'hi fa.ària

 

A més, Germans Trias col·labora regularment amb la Ràdio de Badalona, on experts de l'hospital informen sobre patologies o novetats un cop al mes.

El centre participa també en fires de salut del territori, i els professionals organitzen activitats de promoció de salut al vestíbul de l'hospital amb motiu de dies mundials de malalties.

Les novetats assistencials o de recerca de l'Hospital i l'Institut Germans Trias que és rellevant que coneguin els ciutadans es difonen a través de notes de premsa. Podeu trobar-les a l'apartat Notícies.

 

Per tenir-ne més informació escriviu un correu comunicacio.germanstrias@gencat.cat.