Cirurgia Cardíaca

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Cirurgia Cardíaca col·labora amb el de Cardiologia de Germans Trias per a l’estudi de la regeneració tissular de l’infart de miocardi amb greix epicàrdic, en el marc de l’assaig clínic Pericardial Adipose pedicle (adiflap) transposition.
 

També, forma part de l’estudi multicèntric espanyol PLIAR (Perceval less invasive aortic replacement)  sobre l’implant de la pròtesi  Sorin PERCEVAL® i PERSIST (PERCEVAL vs. stented).

 

El servei col·labora en registres nacionals i internacionals:

 • Registro Español de Reparación Valvular, de cirurgia de mínima agressió, cirurgia endovascular (TAVI) i dades d'activitat quiúrugica anual del servei per a la Sociedad Española y Europea de Cirugía Cardiotorácica (SECTCV y EACTS)
 • Substitució valvular aòrtica per biopròtesis sense sutura en pacients d'alt risc: Registro PAVAROTTI
 • Registro Español de Miniesternotomia para válvula aórtica y minitoracotomia para la válvula mitral
   

Des de 2010 ha publicat més de cent quarant articles científics rellevants en el seu camp i més de cent comunicacions en reunions científiques i congressos d'especialitat.

També, forma part del projecte FIS Reducción del fracaso renal agudo tras cirugía cardíaca mediante el uso de una membrana de adsorción incrementada durante la circulación extracorpórea. Ensayo randomizado. El projecte el lidera l'Hospital de Bellvitge.

 

En l'actualitat el Servei de Cirurgia Cardíaca forma parte d'estudis multicèntrics internacionals:

 

 • Registro Duragraft: Registre multicèntric europeu per a evaluar els resultats en pacients que s'hagin sotmès a un bypass coronari: tractament de conductes vasculars amb Duragraft, un innovador inhibidor de dany endotelial
 • Registro Gedi (Graft Endothelial damage Inhibitor): Avaluació de l'eficàcia de Duragraft en la reducció de l'hiperplàsia intimal en pacients sotmesos a revascularització coronària.

 

Presentació:

 

El Servei Estès de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Germans Trias de Badalona i l'Hospital Trueta de Girona es troba en funcionament des del 2015, i en aquests anys s'ha aconseguit realitzar un nombre progressivament major d'intervencions entre els dos hospitals, mantenint uns resultats de gran qualitat que els situen entre els millors centres d'Espanya.

El Servei de Cirurgia Cardíaca dona una cobertura de serveis sanitaris d'alta especialització (cirurgia cardiovascular) als pacients cardiològics de la nostra àrea, amb una elevada eficiència i uns resultats de mortalitat i morbiditat excel·lents.

La nostra prioritat és mantenir el compromís de tots els professionals, fomentant noves fórmules d'organització. Per aquest motiu el Servei realitza formació especialitzada adreçada a àrees d'excel·lència i noves tècniques, així com un augment de l'oferta assistencial, per posar en pràctica totes les millores i fer front als reptes actuals i a la competència.

 

El valors que guien al servei, a més dels propis de l'Hospital, són:
 

 • Orientació cap a l'usuari: Tracte personalitzat i exquisit des del respecte, l'empatia, i l'adaptació a les circumstàncies personals de cada pacient, evitant el patiment i atenent a les necessitats bàsiques i les de la seva família.
 •  Informació i confiança: La informació que es proporciona ha de donar resposta a les dades i escenaris previsibles, necessaris perquè el pacient i família puguin prendre una decisió sense paternalismes ni omissions intencionades. Tot això amb sinceritat i el màxim tacte. Generar confiança ha de ser la comesa de tota acció informativa.
 • Professionalitat: Capacitat per a desenvolupar el treball encomanat amb formació altament especialitzada.
 • Orientació cap a resultats: Millorar resultats i aconseguir l'eficiència en l'ús dels recursos amb les despeses necessàries, sense incórrer en malbarataments.
 • Compromís amb la seguretat: Seguretat en la pràctica de l'activitat assistencial, evitant errors i per tant complicacions que comporten una pèrdua de qualitat de vida i augment del patiment.
 • Treball en equip: Redissenyar l'organització de l'equip en àrees d'activitat interconnectades, per a una millor projecció i increment de destresa en algunes tècniques quirúrgiques.
 • Activitat: Disminuir el període d'espera i aconseguir que el temps des del diagnòstic fins a la intervenció sigui el més adequat possible, d'acord a prelació mèdica.

 

 

 

 

 

 

 

Tipus Servei: 10

Correu: cirurgiacardiaca.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

 

El Servei de Cirurgia Cardíaca de Germans Trias col·labora en el programa de formació pregraduada de la Facultat de Medicina de la UAB en els àmbits següents:

 • Generalitats de Cirurgia Cardíaca
 • Cirurgia Coronària
 • Cirurgia Valvular
 • Trasplantament cardíac

 

Docència postgraduada

El Servei està acreditat per acollir un nou resident tots els anys.També tutoritza a residents d'altres serveis com a Cardiologia, Angiologia i Cirurgia Vascular, Cirurgia Toràcica i residents nacionals i de tot Europa de l'últim any de Cirurgia Cardíaca 

 

Consulteu la Guia docent.