Medicina Intensiva

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Medicina Intensiva desenvolupa les següents línies dinvestigació i recerca:
 

Línia hemato-oncològica:

 • AMG 596 EN Glioblastoma (EGFRvIII). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC.
  Metges responsables: P Marcos        .
 • OBERON (CART-T Therapy LLA). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC.
  Metges responsables: P Marcos        .
 • bb2121 EN MIELOMA MÚLTIPLE. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC.
  Metges responsables: P Marcos.
 • TROMCCO (Trombosis en COVID). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC.
  Metges responsables: P Marcos.

 

Línia hematològica:
 

 • Hepcidina com a indicador de tractament amb ferro endovenós en els pacients amb anèmia ferropènica en UCI. Aprovació CEIC. TESIS DOCTORAL R.ROIG. Metges responsables: R. Roig/ P. Marcos/ JM Ribera.
 • Eficacia y Seguridad del Caplacizumab en pacientes con PTT. Aprovació CEIC. Estudi multicèntric. Metges responsables: P. Marcos.
 • Aplicabilitat dels test viscolàstics per a determinar la idoneïtat de la transfusió prèvia de components sanguinis al malalt sèptic (TEG). Aprovació CEIC. Estudi monocèntric. Metges responsables: P. Marcos.
 • MONITORIZACIÓN ANTICOAGULACIÓNEN EL PACIENTE COVID CRÍTICO CON ANTIXa. Estudi monocèntric. Metges responsables: P Marcos/V Ruiz.                           
 • NECESIDAD DE TRANSFUSIÓN EN EL PACIENTE TRAUMÁTICO. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: P Marcos.


nia de malalties infeccioses:

 • EUROBACT  Infecciones_ESICM. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar/ B Catalán/ R Roig/ L Raguer.
 • REVISIT. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables:        F.Arméstar/B Catalán/ A Herraiz.
 • Detección Temprana de la Sepsis (Marcador Monocitos). Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: P Marcos/ F Armestar/ A Herraiz/R Roig/ B. Catalán/ C Morales.
 • PNEUMO Study (Neumonía Neumocócica). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F.Armestar/L. Raguer.
 • INMUNOPARÁLISIS EN SEPSIS. Estudi monocèntric. Metges responbales: F Arméstar/ B Catalán/ R Roig/A Herraiz/ I Selva.

 

nia de malalties infeccioses i COVID:

 • COVID_ABO.  Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar/ P Marcos.
 • Impacte del consum dalcohol en levolució clínica de la infecció per SARS-CoV-2 (COVID-19).  Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar/ P Marcos/ B Catalán.
 • Papel de los anticuerpos anti SARS-CoV-2 en el diagnostico, pronostico y protección de pacientes infectados. Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar/ B Catalán.
 • Proyecto perfil inmunológico COVID. Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar.
 • GILEAD COVID 19 EAP. Remdesivir. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar/ P Marcos/ A Herraiz.
 • INMUNOGLOBULINAS COVID (GRIFOLS). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar.
 • Innova covid.  Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: F Arméstar.

 

nia de patologia nefrològica:

 • PredictAKI TRIAL (observacional prospectivo de COVIDS con Nephrocheck). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: T. Tomasa/V Ruiz. Jul
 • Estudio REP-COVID (Assaig clínic amb recanvi plasmàtic). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: T. Tomasa.
 • REVIVAL (assaig clinic amb FA-rec en pacients sèptics amb FRA). Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: T Tomasa/ A Campos /L Raguer.
 • QRK309. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: A.Campos/ T.Tomasa.
 

 

Línia de transplantament d’òrgans:

 • La fisioterapia Respiratoria como Heramienta para incrementar el nº donantes de órgano solido. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: JM Manciño/ S Martínez/H Pérez m/ M Anglada. C Villanueva.  Fisioterapia.                    
 • Evaluación de la influencia de la implementación de programas de donación en Asistolia Controlada en los cuidados al final de la vida. Estudi multicèntric. Metges responsables: JM Manciño/ I Selva. C.Villanueva.

 

Bioètica:

 • DESAFÍOS ÉTICOS EN LA PANDEMIA COVID. Estudi multicèntric. Metges responsables: R Roig/M Misis.
 • CUIDA-UCI  BIOÉTICA. Estudi monocèntric: Aprovació CEIC. Metges responsables: R.Roig/ M. Misis/ P. Marcos/JM Manciño.

 

Línia de patologia abdominal:

 • Estudi prospectiu amb l'objectiu d'establir un Score pronòstic a l'ingrés a urgències dels pacients amb pancreatitis aguda. Estudi monocènctric. Metges responsables: L. Bordejé/ P. Marcos/ E Mor.
 • Validación test de volumen-viscosidad modificado para diagnóstico de disfagia en UCI Nutrició. Aprovació CEIC. TESIS DOCTORAL I. MTZ DE LAGRAN. Metges responsables: L. Bordejé/ P Marcos/I. Martínez de Lagran.

 

nia de patologia neurocrítica:

 • Craniectomia descompressiva. GOS i Rankin a l'any NRL. Aprovació CEIC. TESI DOCTORAL M ANGLADA/ P. Marcos 2019. Metges responsables: M. Anglada/ Dra.P. Marcos/Dr. Parés.
 • Factors pronòstics en el coma anòxic  (BECA TALENTS 2016-2017). Aprovació CEIC. Projecte TESI DOCTORAL A Cabaña. Metges responsables: M. Misis/ P Marcos/Dra.M. Misis.
 • TRAIN (Transfusión en el paciente neurocrítico). Aprovació CEIC. Estudi multicèntric (ESICM). Metges responsables: P.Marcos/R. Roig/M. Misis.
 • BIOMARCADORES HSA (BECA TALENTS ACCESIT 2018-2019). Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: M.S Satorra/M. Misis/ A Herraiz/ P Marcos.
 • REACT. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: M. Misis/ M. Anglada/ A Herraiz.


nia patologia respiratòria:

 • CIBERESUCICOVID COVID. Estudi multicèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: P Ricart/ P Marcos/ A Herraiz.
 • Euro-ELSO/ELSO Survey for ECMO in Adult Covid-19 Patients in Europe. P. Ricart/ S. Martínez Vega
 • WEANSAFE. Estudi multicèntric (ESICM). Aprovació CEIC. Metges responsables: P. Ricart.


nia de rehabilitació:

 • RHB EN PACIENTE DE UCI. Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: L. Bordejé /R. Coll.
 • MOBICAT (Rehabilitación Uci Cataluña). Estudi monocèntric. Aprovació CEIC. Metges responsables: L. Bordejé/ R Coll.
   

El Servei de Medicina Intensiva participa en el següents registres:

 • RETRAUCI (SEMICYUC). Registre nacional
 • TRAUMACAT (GENCAT). Registre politrauma Catalunya
 • EPINE (GENCAT). Registre nacional
 • ENVIN (SEMICYUC). Registre nacional
 • VINCAT (GENCAT). Registre infecció Catalunya
 • REGISTRO GRIPE A  (SEMICYUC). Registre nacional                 
 • PROA (ICS)
 • TROMCCO  (SEMICYUC). Registre nacional                                              
 

 

Presentació:

 

La missió del Servei de Medicina Intensiva és restaurar la salut de tots els pacients crítics o potencialment crítics de l'hospital mitjançant sistemes avançats de monitorització i suport vital. La nostra tasca cap als pacients la realitzem tant dins de la Unitat de Cures Intensives com a fora, 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Disposem del coneixement i dels mitjans tècnics per atendre pacients de màxima complexitat.
 

El Servei de Medicina Intensiva lidera programes transversals de l'hospital com: Codi Sèpsia, atenció a l'Aturada Cardiorespiratori, atenció al paciente politraumàtic, el programa d'ECMO i col·labora molt activament en el Programa de donació i trasplantament d'òrgans.
 

Així mateix, integra diferents àrees professionals (metges, infermeria, administratius, zeladors, neteja, etc.) constituint un servei multidisciplinari en què és imprescindible el treball en equip. Ens orientem cap a la humanització de la UCI en un ambient on professionals, familiars i pacients es trobin còmodes.

 

Tipus Servei: 3

Correu: secretariauci.germanstrias@gencat.cat

Docència:

 

Grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

El servei imparteix les següents assignatures del Grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona al Campus Can Ruti:

 • Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT) a 6è curs
 • Atenció al Malalt Crític a 6è curs
   

El servei col·labora en les següents assignatures del Grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona al Campus Can Ruti.:

 • Urgències i Emergències a 6è curs
 • Bases de la cirurgia a 3r curs
   

Docència postgraduada

El servei forma professionals en especialització.

Consulteu la Guia docent

 

El servei col·labora en la docència al Màster de Crítics: Màster en cures infermeres a ladult en estat crític. Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona, departament dInfermeria.

 

Formació continuada

El servei de Medicina Intensiva de Germans Trias organitza els cursos següents:

 • Curs dActualitzacions en Medicina Intensiva.
 • Curs de teràpies contínues de en depuració extrarenal (BADAfiltre)
 • Bases i foaments del tractament amb Membrana dOxigenació Extracorpòria (BADAECMO)
 • Curs de suport nutricional al malalt crític. (CRITICNUTRI)
 • Suport vital Avançat (SVA)
 • Suport vital Avançat en trauma (SVAT)
 • Suport vital inmediat (SVI)