Radiodiagnòstic

Codi servei:

Recerca:

Els objectius de l'Àrea de recerca de Radiodiagnòstic se centren a:

  • Controlar i coordinar els assaigs clínics que es duen a terme conjuntament amb altres serveis
  • Promoure la participació dels residents en les tasques de recerca
  • Promoure la investigació pròpia del servei

Presentació:

El Servei de Radiodiagnòstic de Germans Trias és a la planta baixa de l'hospital i s'ocupa del diagnòstic per la imatge dels pacients de l'hospital i de la seva àrea d'influència, és a dir, Barcelonès Nord i Maresme.

Està dividit en una àrea de radiologia general i una àrea d'alta tecnologia on s'ubiquen dos aparells de Tomografia Computada (TC) d'altes prestacions, dos aparells de Ressonància Magnètica de 3 i 1,5 T (Institut de Diagnòstic per la Imatge) i cinc aparells d'ecografia. A més, a Urgències hi ha una zona específica per a la radiologia urgent.

 

 

 

Tipus Servei: 5

Correu: radiologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El servei compta amb diversos professors associats a la Unitat Docent de la UAB a Germans Trias. Es tracta dels doctors Bechini, Cuadras, Guasch, Jiménez i Pérez, que alhora és el responsable de docència pregraduada. La resta de membres del servei també hi col·laboren.

Les assignatures que s'imparteixen són: Radiologia Clínica (troncal), Diagnòstic per la imatge (optativa) i parcialment les assignatures Aprenentatge Integrat de Medicina i Pràctica Clínica Assistencial.

 

Docència postgraduada

El servei acull vuit metges que hi duen a terme la seva especialitat.

 

Residents 2022

Consulteu la Guia docent.

 

Formació continuada

El servei:

  • Garanteix la formació continuada a tots els seus integrants
  • Facilita la informació sobre els cursos i congressos que es consideren més interessants
  • Fa sessions formatives, tant de qüestions estrictament radiològiques com d'altres temes d'interès