Unitat d'Epilèpsia

Codi servei: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Recerca:

La Unitat d’Epilèpsia:

  • Participa en estudis d’investigació clínica amb nous fàrmacs antiepilèptics per a l’epilèpsia refractària
  • Realitza estudis d’investigació clínica sobre epilèpsia relacionada amb tumors glials
  • Duu a terme estudis multicèntrics sobre patologia de la son
  • Fa estudis de qualitat assistencial en el pacient amb epilèpsia refractària i sobre l’impacte del seu ingrés a la unitat
  • També fa anàlisis de la rendibilitat diagnòstica del estudis de vídeoencefalograma (VEE) ambulatoris
  • I realitza estudis funcionals pronòstics de l’encefalopatia anòxica (per manca d’oxigen)

Presentació:

Tipus Servei: 9

Correu: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Formació postgraduada

La unitat acull rotacions de residents de Neurologia i de Neurocirurgia en el seu tercer o quart any d’especialització i durant un període aproximat de tres mesos. El programa de formació de Neurologia es divideix per àrees d’interès: epileptologia bàsica, epileptologia clínica (nounats, infants, adults), exploracions complementàries a l’epilèpsia, tractament farmacològic i tractament quirúrgic.

 

Formació continuada

  • La unitat duu a terme sessions acreditades quinzenals per a residents, especialistes en Neurologia, Pediatria, Neurocirurgia, Medicina Nuclear i Radiodiagnòstic
  • També, fa sessions mensuals interhospitalàries per a l’estudi multidisciplinari del malalt epilèptic refractari a la cerca de decisions de consens del tractament òptim en cada cas
  • A més, organitza el Curs d’actualització en estimulació del nervi vague, que és anual i està acreditat pel Consell Català de Formació continuada de les professions sanitàries