Unitat d'Ictus Aguts i Malalties Cerebrovasculars

Codi servei:

Recerca:

Els professionals de la Unitat d'Ictus Aguts i Malalties Cerebrovasculars estan acreditats com a grup investigador per:

 • La Xarxa Temàtica de Recerca Cooperativa en Salut en malalties neurovasculars (RICORS-*ICTUS) de l'Institut de Salut Carles III del Govern espanyol
 • L'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)

L'equip de recerca està format per especialistes en Neurologia vascular, biòlegs i infermeria especialitzada. 


Les línies de recerca del grup, disponibles en el següent enllaç, se centren en:

 • Tractament del ictus agut: neuroprotección, agents intravenosos, trombectomia mecànica i hemorràgia cerebral
 • Organització territorial de l'ictus
 • Tècniques d'imatge en el diagnòstic de l'ictus
 • Marcadors biològics i clínics en el diagnòstic i pronòstic de l'ictus
 • Neurocardiologia
 • Recuperació i cures després de l'ictus

 

Presentació:

La Unitat d'Ictus de Germans Trias és una àrea delimitada de cures intermèdies i d'accés restringit dins de Neurociències, dedicada al diagnòstic i tractament dels pacients amb un ictus agut. La unitat disposa d'equipaments i recursos humans propis consistents en un equip mèdic, format per especialistes en Neurologia vascular, i un equip d'infermeria que compta amb àmplia formació i experiència en l'atenció de pacients amb un ictus agut. En la Unitat d'Ictus s'apliquen protocols mèdics i d'infermeria estandarditzats les 24 hores del dia. Els pacients ingressats en una unitat d'ictus tenen més probabilitat de sobreviure i de tenir una situació d'independència funcional.


La unitat és el centre de referència d'ictus per a una població de gairebé 800.000 habitants de diversos municipis del Barceloní Nord i el Maresme. A més, Germans Trias és Centre Terciari d'Ictus de referència per als casos més complexos de l'àrea del Barcelonès Nord i el Maresme i Girona.


Les funcions de la Unitat d'Ictus de Germans Trias són:

 

 • Coordinar el circuit prehospitalari (Codi Ictus) i intrahospitalari per al diagnòstic i tractament de l'ictus isquèmic (causat per una obstrucció) i de l'hemorràgia cerebral (causat pel trencament d'una artèria cerebral) en la seva fase hiperaguda, així com de les seves complicacions posteriors

 • Oferir un diagnòstic i tractament urgent als pacients que arriben a Urgències, que inclou l'estabilització clínica, l'administrar tractament trombolític intravenós o tractament endovascular en tots els pacients que ho requereixin, o la decisió de tècniques neuroquirúrgiques urgents

 • Realitzar un diagnòstic neurovascular complet als pacients amb malalties cerebrovasculars per a conèixer la causa de l'ictus: estudis per ultrasonografia, ecografia cardíaca, detecció d'arrítmies cardíaques, estudi vascular cerebral mitjançant angioTC, ressonància o angiografia cerebral, determinacions analítiques dirigides

 • Oferir les cures mèdiques i d'infermeria necessaris per a evitar, detectar precoçment i tractar les possibles complicacions després d'un ictus

 • Oferir informació sobre la malaltia i educació sanitària als pacients i familiars afectats per ictus

 • Realitzar un seguiment clínic ambulatori dels pacients de l'àrea sanitària per a conèixer la seva evolució clínica, completar l'estudi de la causa de l'ictus i detectar necessitats i possibles complicacions

 • Seguir un sistema de treball protocol·litzat en els procediments diagnòstics i terapèutics de l'ictus.

 • Coordinar l'activitat amb la intervenció multidisciplinària dels serveis i unitats implicats en l'atenció de l'ictus, incloent-hi neuroradiologia, neurocirurgia, rehabilitació, treball social

 • Oferir formació i ensinistrament en l'atenció de les malalties cerebrovasculars a residents i neuròlegs, així com a altres professionals implicats en l'atenció dels pacients amb ictus, com a infermeres, internistes o rehabilitadors del propi hospital i d'altres centres

 • Potenciar la recerca clínica sobre l'ictus agut en els àmbits de la neuroimatgeria, moleculars, genètics i terapèutics, en la neurorreparació i en la prevenció secundària

 

Tipus Servei: 9

Correu: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

Estudiants de medicina (UAB) de la unitat docent HUGTP, estudiants d'infermeria i estudiants de batxillerat (treball de revolta)
 

Docència postgraduada

3 residents de neurologia a l'any i rotants externs

 

Fellow patologia neurovascular

Subespecialització en patologia neurovascular per neuròlegs generals nacionals o internacionals

 

Docència pre-doctoral

Direcció de tesis doctorals

Sessions docents

 • Sessió matinal diària de presentació de casos clínics valorats durant la guàrdia
 • Sessió setmanal específica de neurologia vascular
 • Sessió multidisciplinària de presentació i discussió de pacients amb patologia estenosant de troncs supraaòrtics, candidats a procediments de revascularització electiva

 

Formació contínua

 • Sessions mensuals organitzades pel Grup d'Experts en Malalties Vasculars Cerebrals de la Societat Catalana de Neurologia

 • Seminaris formatius en línia dins de la xarxa RICORS-ICTUS

 • Sessions periòdiques d'actualització en protocols diagnòstics i terapèutics i nous assaigs clínics

 • Curs en línia "Ictus, codi ictus i escala RACE" disponible a plataforma virtual UB (Universitat de Barcelona) http://racescale.org/ca/

 

Consulteu la Guia docent