Infermeria: referents en cures

Els professionals d'infermeria són una peça clau per a la recuperació de la salut dels pacients i per fomentar el seu reempoderament. La prestació de cures infermeres a l'Hospital Germans Trias es basa en una filosofia humanista: el model de cures de Virginia Henderson.

Aquest model es fonamenta en què cada persona és un ésser humà únic i complex, amb components biològics, psicològics, socioculturals i espirituals, que té 14 necessitats bàsiques que ha de satisfer per mantenir la integritat física i psicològica, per créixer i per desenvolupar-se. La missió de la infermeria és proporcionar les cures necessàries i de la màxima qualitat als pacients i les seves famílies per garantir les necessitats bàsiques en un moment en què hi ha hagut una alteració per un problema de salut.

L'hospital va ser pioner a l'Institut Català de la Salut (ICS) en la implantació d'aquest model, que s'aplica mitjançant el pla de cures de manera estandarditzada però alhora personalitzada per a cada pacient i la seva família. Tot plegat es registra de forma exhaustiva gràcies als avançats sistemes d'informació de què avui en dia disposem, que estan unificats per a tots els hospitals de l'ICS i que permeten que tots aquells professionals assistencials que atenen un mateix pacient estiguin assabentats del pla de cures que se li ha dissenyat i que se li està prestant.

La planificació i avaluació de les cures; el treball en base l'evidència científica; la continuïtat assistencial mitjançant la comunicació entre les infermeres de l'hospital i l'atenció primària, i la cerca constant de la millora contínua i de l'excel·lència són les característiques que ens defineixen i que guien la nostra feina.

Per a qualsevol qüestió, podeu contactar amb al Direcció d'Infermeria escrivint un correu electrònic a dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat.