Programa d'Optimització de l'ús dels Antibiòtics

El PROA (Programa d’Optimització de l’ús dels Antibiòtics) és una eina d’ajuda als professionals de l’Hospital que té com objectiu  millorar l’atenció dels nostres pacients, mitjançant l’adequació dels tractaments antibiòtics.

 

Actualment, diferents serveis de l’Hospital Germans Trias han participat al programa i els primers resultats són positius: en tots els serveis en què s’ha intervingut hi ha un augment significatiu de l’administració del tractament per via oral, una reducció de la durada del tractament i una reducció de l’ús dels carbapenèmics. Aquests tres punts de l’anàlisi són precisament els tres àmbits de millora on el programa va posar el focus.

 

Al programa PROA de l’Hospital estan representats els principals serveis i col·lectius involucrats en el tractament antibiòtic.

 

L'equip del PROA

 

El PROA de Germans Trias està integrat dins el Programa VINCat, acrònim de Vigilància de les Infeccions Nosocomials a Catalunya, amb el que comparteix objectius, i que permet la comparativa dels consums d’antimicrobians entre hospitals de similars característiques. A més, l’equip està representat en el Programa Assistencial d’expertesa de l’ICS, PADEICS PROA, i participa del desenvolupament d’aquest programa a nivell dels hospitals de l’ICS.