Responsabilitat social corporativa

 

Podeu consultar en aquest enllaç el document de Política de Responsabilitat Social Corporativa de l'ICS.