Cirugia General i Digestiva

Codi servei:

Recerca:

La Recerca i la innovació (R+I) contribueixen de manera decisiva a fer avançar l’acció sanitària, a millorar els sistemes d’atenció i a incrementar les expectatives de salut de la població. La R+I constitueix una eina per millorar la salut de les persones que atenem.

 

Durant els darrers anys, el Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Germans Trias i Pujol ha dedicat molts esforços a mantenir i incrementar la seva activitat de recerca gràcies a què compta amb un grup de professionals motivats per a la recerca.

 

La R+I en el nostre servei ha tingut i té, un rol en els objectius globals del servei i d’acord amb la Missió i Visió de l’hospital. És per aquest motiu que fa uns anys ens vàrem proposar com un dels nostres objectius la promoció, coordinació i seguiment de la Recerca clínica, traslacional i bàsica així com la Innovació del Servei de Cirurgia General i Digestiva.  

 

Com a fruit d’aquesta situació, el Servei de Cirurgia General i Digestiva està duent a terme més de 30 projectes de recerca i innovació tant nacionals com internacionals que han donat lloc a diverses patents i Spin-off.

Presentació:


El Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'HUGTiP atén a tots aquells pacients que necessiten un tractament quirúrgic electiu i urgent per a malalties de l'aparell digestiu, sistema endocrí, paret abdominal i mama. Realitzem des de procediments senzills i mínimament invasius fins a operacions de gran complexitat en les quals pot ser necessària la col·laboració entre diferents especialitats quirúrgiques.


El nostre equip compta amb més de 30 professionals que ofereixen un ampli catàleg de serveis a través de l'ús de la tecnologia més avançada i l'accés a nous tractaments i fins i tot assajos clínics. Som referents nacionals i internacionals en procediments de cirurgia oncològica complexa, cirurgia hepàtica i pancreàtica i cirurgia de l'obesitat utilitzant en molts casos cirurgia robòtica. Sempre a través d'una atenció centrada en el pacient, el nostre equip treballa amb professionals d'altres especialitats quirúrgiques i metgesses per a oferir el millor tractament per a cada pacient d'una manera pluridisciplinària. 
Som a més un servei amb una clara vocació docent, participant en la formació tant de cirurgians del nostre hospital com d'altres centres així com d'alumnes universitaris.


Finalment, en el nostre servei no concebem atendre els nostres pacients sense fer aportacions per a millorar constantment els tractaments que els oferim; per això participem activament en nombrosos projectes de recerca i innovació que ens han portat a tenir un paper rellevant en la comunitat quirúrgica internacional.

Tipus Servei: 1

Correu: cirurgiageneral.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència postgraduada

El servei està acreditat per a la formació postgraduada de tres residents per any. 

 

Residents 2024

A la Guia Docent es poden consultar els continguts detallats de tot l’itinerari formatiu. El servei es distribueix en diferents seccions:

  • hepato-bilio-pancreàtic i trasplantament pancreàtic
  • esòfag-gàstrica
  • cirurgia de la mama i el melanoma
  • colo-proctologia, recte i sarcomes, malaltia inflamatòria i sòl pelvià
  • cirurgia endocrino-metabòlica
  • cirurgia de la paret
  • cirurgia de trauma i urgències

 

Els residents realitzen rotacions internes per totes les seccions i per diferents serveis de l’hospital i també des del servei es promou i s'ajuda a fer rotacions externes a l’estranger per visitar centres d’excel·lència i així complementar la formació.

El servei de Cirurgia General i Digestiva és referent en procediments de cirurgia oncològica complexa, cirurgia hepàtica i pancreàtica i cirurgia de l'obesitat utilitzant en molts casos cirurgia robòtica. Tant és així que disposa d’un Pla de Formació en Cirurgia Robòtica Per Residents acreditat.

Així mateix, també s'impulsa la incorporació en projectes de tesi doctoral al llarg de la residència.

 

Formació continuada

Els residents participen de forma activa en la presentació de sessions bibliogràfiques i monogràfiques, així com en les de morbi-mortalitat i en les interhospitalàries.