Medicina Preventiva

Codi servei:

Recerca:

 

El Servei de Medicina Preventiva participa en projectes de recerca sobre: la resposta immunitària enfront determinats antígens vacunals, l'efectivitat i eficiència de diferents programes de vacunació,  brots nosocomials i infeccions nosocomials, els nous mètodes diagnòstics de la infecció tuberculosa en personal sanitari, la deshabituació tabàquica en pacients i professionals, entre altres.


 

 

Presentació:

 

El Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Germans Trias és un servei amb una àmplia experiència en el camp de les malalties immunoprevenibles i el control de la infecció nosocomial. 

La seva cartera de serveis inclou la vacunació de l'adult, la vigilància i el control de la infecció nosocomial, la bioseguretat i la prevenció d'infeccions en la realització d'obres a l'hospital, el programa de deshabituació al tabac i la millora de l'adequació de la pràctica assistencial i clínica (MAPAC). 

Cal assenyalar la seva vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​tant pel que fa a la formació del grau de Medicina, com de màsters i doctorat. També està implicat de manera activa en la formació de metges especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública. 

Podeu veure la informació sobre l'especialitat per a futurs residents a la pàgina de Formació Sanitària Especialitzada. 

 

Tipus Servei: 5

Correu: preventiva.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

Professionals del servei imparteixen les assignatures d’Epidemiologia i Medicina Preventiva i Salut Pública del Grau de Medicina. També imparteixen la classe d’Epidemiologia i Salut Pública del Grau de Ciències Biomèdiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’assignatura de Salut Pública en els graus de Nutrició i Ciència i tecnologia dels aliments de la Universitat de Barcelona. 
 

Docència postgraduada

El servei coordina i participa a l’assignatura de Medicina Preventiva al Màster Interuniversitari de Salut Pública UAB-UPF.

A més, els professionals del servei participen com a docents al Mòdul d’Epidemiologia del Màster d’Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut, dirigeixen tesis doctorals i Treballs de Final de Màster.

El servei de Medicina Preventiva està acreditat per la formació de metges i metgesses especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública.