Reumatologia

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Reumatologia participa en assajos clínics sobre noves teràpies, majoritàriament en el camp de la patologia articular inflamatòria i la autoimmunitària.

També fa investigació clínica i translacional pròpia. Les línies d’investigació actualment en curs són: estudi de l’artritis en edat avançada, avaluació de la resposta immunitària innata en pacients amb artritis psoriàsica, efecte de la inflamació sobre el metabolisme ossi, alteracions del ritme cardíac en pacients amb lupus eritematós sistèmic, entre d’altres. Participa activament en grups de treball de la Societat Catalana de Reumatologia i de la Sociedad Española de Reumatología. Els resultats dels treballs d’investigació es presenten als congressos nacionals i internacionals i es publiquen en revistes científiques.

 

Presentació:

El Servei de Reumatologia de l’Hospital Germans Trias,  liderat per la Dra. Lourdes Mateo, s’està consolidant com un Servei amb una amplia experiència en el camp de les malalties autoimmunitàries, els reumatismes articulars inflamatoris, la patologia metabòlica òssia i la reumatologia pediàtrica, entre d’altres. La seva estreta relació amb altres serveis de l’hospital com els de Dermatologia, Radiologia, Immunologia, Pediatria, Nefrologia, Pneumologia, Ginecologia i Obstetrícia o Anatomia-Patològica, entre d’altres, permet un abordatge integral del pacient reumàtic.

El Servei de Reumatologia desenvolupa la seva activitat assistencial a l’àrea d’hospitalització, a l’hospital de dia polivalent, a les consultes externes i als centres d’atenció primària vinculats amb l’hospital. La pràctica de mètodes diagnòstics com la densitometria, capilaroscòpia, ecografia musculoesquelètica, biòpsies muscular, salival, de greix subcutani i la prova de Schirmer de secreció lacrimal també formen part de la cartera de serveis de Reumatologia a l’Hospital Germans Trias.

Cal senyalar la seva vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona, tant pel que fa a la formació del grau de Medicina, com a la de màsters i doctorat. També està implicat de forma activa en la formació de metges especialistes en Reumatologia (programa de formació MIR), com també d’altres especialitats com Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària, Dermatologia, Nefrologia, Immunologia o Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Podeu veure la informació sobre l'especialitat per a futurs residents a la pàgina de Formació Sanitària Especialitzada.

 

Tipus Servei: 1

Correu: reumatologia.germanstrias@gencat.cat / Telèfon: 93 497 84 81

Docència:

 

El Servei de Reumatologia està vinculat amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tant pel que fa a la formació de grau com la de postgrau, i està acreditat per a la formació de metges especialistes (programa MIR).

 

Formació de grau

 

Llistat de professors universitaris del Servei de Reumatologia:

 •  Lourdes Mateo
 •  Laia Gifre

 

Participació del Servei en la docència de Medicina

El Servei de Reumatologia participa en diverses classes del temari de Reumatologia, rebent estudiants en pràctiques del grau de Medicina

 

Participació del Servei en la docència d'altres graus de ciències de la salut

El Servei de Reumatologia participa en els següents graus:

 • TFG


 

Formació postgraduada

Membres del Servei de Reumatologia participen en la formació postgraduada en màsters universitaris, com també en la formació de doctorands.

 

Formació continuada

Les sessions científiques del servei, que se celebren tots els dimarts des del mes de setembre al mes de juliol, estan acreditades pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

 

Formació MIR

El Servei de Reumatologia està acreditat per a la formació de metges especialistes en reumatologia (programa MIR) d’acord amb la guia docent i col·labora amb la formació de metges d’altres especialitats com Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària i Cirurgia Ortopèdica i  Traumatologia.

 

Residents 2022

Consulteu la Guia Docent.

 

 

Informació per estudiants MIR pendents de seleccionar plaça:

 

Estructura del Servei de Reumatologia de Germans Trias:

 

Amb quins espais físics compte el Servei?

El Servei de Reumatologia compte amb:

 • Planta d'hospitalització (amb 4 llits assignats)
 • Consultes externes hospitalàries: 20 mòduls a  la setmana
 • Consultes externes d'Atenció Primària: 5 mòduls a la setmana
 • Consultes externes residents: 5 mòduls a la setmana
 • Hospital de dia compartit: 2 mòduls a la setmana
 • Sala de reunions compartida
 • Àrea de treball específica per a  residents
 • Altres espais:
  • Unitat d'assajos clínics (UPIC)  i Biblioteca pròpia

 

Tècniques diagnòstiques i de tractament pròpies de l'especialitat

 • 2 Ecògrafs propis
 • Capilaroscopi propi
 • Microscopi de llum polaritzada propi
 • Densitòmetre propi
 • Procediments intervencionistes:
  • Hores de quiròfan reservades: 2 hores a la setmana
  • Tipus de procediments intervencionistes que es realitzen: Biòpsies de glàndula salival menor, grassa abdominal i múscul. També es realitzen infiltracions ecoguiades

 

Ocupació

 

En els últims 5 anys, tots els residents han aconseguit un lloc laboral relacionat amb l'especialitat de reumatologia (4 com a reumatòlegs en àmbit hospitalari i 1 en gestió d'assajos clínics).

 

 

Assistència

 

-Planta d'hospitalització

El Servei de Reumatologia disposa d'una planta d'hospitalització pròpia del que el propi servei n'és el responsable. La planta compte amb:

 • 4 llits assignats 
 • 252 pacients ingressats a càrrec del servei a l'any (mitjana dels 5 últims anys) 

 

Interconsultes hospitalàries

La mitjana d' interconsultes realitzades a l'any, en els últims 5 anys, sumen un total de 137.

 

Hospital de dia

El nombre mig de tractaments/sessions realizats a l'any, en els últims 5 anys, sumen  un total de 1844.

 

Consultes externes hospitalàries

 • Primera visita (mitjana en els últims 5 anys): 1.231
 • Segona visita (mitjana dels últims 5 anys): 5.889
 • Consultes monogràfiques:
  • Psoriar (Psoriasis i artritis): quinzenal i multidisciplinària
  • MTC (Malalties Teixit Connectiu): bisetmanal
  • Osteoporosi: setmanal
  • Esclerodèrmia i Raynaud: mensual
  • Artritis infantil: bimensual i multidisciplinària
  • Espondiloartropaties: setmanal
  • Reumatologia pediàtrica (amb pediatria): 3 al mes
  • Embaràs (ginecologia, nefrologia): setmanal
  • Reuma-Nefro (nefrologia): setmanal
    

Consulta extrahospitalària / Atenció primària realitzada per el Servei

 • Primera visita (mitjana en els últims 5 anys): 1.012
 • Segona visita (mitjana dels últims 5 anys): 2.005
 • Consulta virtual: El servei disposa d'e-consulta amb un nombre estimat de 20 consultes anuals.

 

Unitat de Reumatologia Pediàtrica

El Servei de Reumatologia disposa d'un servei especialitzat de Reumatologia Pediàtrica.

 

Docència

 

-Places MIR a Reumatologia

 • El nombre de places MIR ofertades de Reumatologia per a la convocatòria MIR 2021, és de 2 places.
 • Porcentatge de selecció sobre el total de places ofertades per el servei (mitjana dels últims 5 anys) és del 100%.

-Nombre d'ordre de selecció sobre el total de places de Reumatologia ofertades a nivell nacional

   
   

Convocatòria 2020

1566

Convocatòria 2019

1880

Convocatòria 2018

1840

Convocatòria 2017

1748

Convocatòria 2016

37

Convocatòria 2015

324

Convocatòria 2014

2256

Informació sobre el nombre d'ordre de selecció sobre el total de places de Reumatologia ofertades a nivell nacional en les últimes convocatòries

 

-Tutors docents

 • Susana Holgado Pérez
 • Maria Aparicio Espinar

 

-Itinerari formatiu dels MIR de Reumatologia de Germans Trias

 

 • Les rotacions programades són: Servei de Reumatologia (1 mes), Servei de Radiologia musculoesquelètica (1 mes), Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (1 mes), Clínica del dolor (1 mes), Servei de Dermatologia (1 mes), Servei de Malalties Infeccioses (2 mesos), Servei de Medicina Interna (2 mesos), Servei de Nefrologia (1 mes i mig), Servei de Medicina Intensiva (1 mes i mig) i Servei d'Urgències (1 mes).

 

 • Residents de l'últim any que han realitzat rotacions nacionals i internacionals (en els últims 5 anys): 3
  • 2020 - Hospital Moisès Broggi (Barcelona): ecografia
  • 2019 – Hospital Sant Pau (Barcelona): EPID i esclerodèrmia
  • 2018 - Hospital Moisès Broggi (Barcelona): ecografia
  • 2017 - Hospital General d'Alacant (Alacant) : ecografia i artropaties microcristalines
  • 2016 - Hospital General de Granollers (Barcelona): ecografia

 

 • Rotants MIR d'altres centres nacionals que han completat la seva formació en aquest servei (durant el període 2014-2019) : 10 rotants.

 

 • Rotants MIR de centres estrangers que han completat la seva formació en aquest servei (durant el període 2014-2019): 2 rotants.

 

-Sessions clíniques i docents

 • Passi de pacients de planta (setmanal)
 • Radiologia osteoarticular i multidisciplinària (quinzenal)
 • Anatomia patològica multidisciplinària (bimensual)
 • Bibliogràfica del propi servei (mensual)
 • Temàtiques del propi servei (mensual)
 • Nefrologia multidisciplinària (bimensual)
 • Interstici pulmonar i multidisciplinari (mensual)
 • Ordre intern (mensual)
 • Casos-problemes amb els reumatòlegs i internistes dels centres sanitaris: Hospital Municipal de Badalona i Hospital Esperit Sant (mensual)

 

Investigació i recerca

 

Linees d'investigació del servei

L'activitat d'investigació del Servei de Reumatologia s'agrupa en les següents linees:

 • Artritis psoriàsica
 • Artritis de l'ancià. Metabolòmica.
 • Patologia Metabòlica Òssia
 • Lupus eritematòs sistèmic
 • Infecció
 • Malaltia d' Still de l'adult

 

Publicacions del servei entre  2014 - 2019 

 

En el període entre 2014 - 2019 el nombre total de publicacions del Ser vei(indexades a  Pubmed) ha estat de 119:

-En les que el primer, segon o últim autor sigui un membre del servei: 49

-En les que participi qualsevol membre del servei: 35

-Publicacions en les que participin residents: 35

-Capítols de llibres

El nombre total de capítols de llibres en els que participa algún membre de l'staff (només aquells amb codi ISBN): 13

-Participació en Projectes d'Investigació (en el període 2014-2019)

El nombre total de Projectes d'Investigació en els que ha participat el servei és de 3.

-Participació als assajos clínics (en el període 2014-2019)

El nombre total d'assajos clínics en els que ha participat el servei és de 7.

-Tesis doctorals llegides al servei (en els últims 5 anys): 4

Nombre de Tesis dirigides per membres del Servei, pendent de lectura: 3

 

-Institut d' investigació associat

El Servei de Reumatologia està associat a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i està acreditat.

El nombre de metges investigadors reumatòlegs contractats per l' IGTP en l'actualitat és d' 1 especialista.