Pla estratègic

2023-2026

Arrow
Redefinim

Missió

Promoure i millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes,
mitjançant una atenció sanitària integral i integrada, generant i compartint coneixement.

ics_missio_hospital_1 Reload ics_missio_hospital_2
Fletxa
Redefinim

Visió

Ser reconeguda per la societat com una organització centrada en les persones, pel nostre excel·lent servei, per la nostra capacitat resolutiva, de transformació i d’innovació, i pel compromís dels nostres professionals.

ics_visio_hospital_1 Reload ics_visio_hospital_2
Fletxa
Redefinim

Valors

Competència professional, compromís, humanitat i ètica, equitat, sostenibilitat en la gestió dels recursos.

ics_valors_hospital Reload ics_valors_hospital
Fletxa
Nou full de ruta

Principis rectors i línies estratègiques

Són els mateixos per a tota la Gerència Territorial Metropolitana Nord.

Línies estratègiques

LE 1 Model d’atenció integrat

Organització enfocada a la millora de la salut de la població del territori.

LE 2 Ciutadania

Atenció personalizada, segura, integrada, accessible i participada.

LE 3 Professionals

En un entorn saludable i participatiu, professionals capacitats, compromesos i reconeguts.

LE 4 Sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat: corresponsabilitat de professionals i població.

Fletxa

Línies estratègiques transversals

Docència, recerca i innovació alineades amb la misió.
Millora i adequació d’infraestructures i equipaments per oferir un servei de qualitat.
Transparència i comunicació dels valors i assoliments a la ciutadania i professionals.
Fletxa
Valor

Objectius estratègics
de l’Hospital Germans Trias

El nou Pla estratègic s’orienta per ser una organització centrada en l’atenció basada en el valor.

Fletxa
Mirada oberta

Pla estratègic participatiu

En el nou Pla estratègic, la Gerència ha fet un pas endavant per fer-lo cada cop més
participatiu entre professionals.

Treball preparatori:

Document de situació.

document
Treball de ponència:
  • Participació en l’enquesta interna: participació de més de dos milers de professionals.
  • Participació de 200 comandaments.
  • Grup focal amb agents externs del territori (ajuntaments i altres proveïdors).
  • Participació de les juntes de personal en un grup focal.
  • Opinió de la ciutadania, a través del PLAENSA i les reclamacions.
ics_pla_est_participatiu_hospital_1 ics_pla_est_participatiu_hospital_2
Tancament de la ponència:
  • Enquesta a usuaris: més de 8.000 respostes.
  • Ponència final de comitè de direcció de l’Hospital i validació pel comitè territorial.
board
Fletxa
Enllaços d’interès

Veure vídeo

Podeu descarregar-vos el Pla estratègic en PDF en aquest enllaç: Feu clic aquí per descarregar Podeu descarregar-vos els objectius operatius anuals a la intranet: Enllaç a la intranet