CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència)

Què són?

Centres, Serveis i Unitats que dediquen la seva activitat a l'atenció de:

  • Patologies o grups de patologies que requereixen tècniques, tecnologies i procediments centrats en la prevenció, diagnòstic i tractament d'alt nivell d'especialització.

  • Malalties minoritàries que requereixen concentració de casos.

 

Els Centres Serveis i Unitats de Referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut proporcionen cobertura a escala estatal i depenen del Ministeri de Sanitat.

 

Objectius dels CSUR

  • Donar cobertura a tot el territori nacional.

  • Proporcionar atenció en equip multidisciplinari.

  • Millorar l'atenció de les patologies i procediments de baixa prevalença.

  • Garantir la continuïtat en l'atenció entre etapes de la vida del pacient (nen-adult) i entre nivells assistencials.

  • Donar formació a altres professionals.