Qualitat reconeguda


Àrees certificades
 

La certificació ISO 9001 significa la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en una àrea determinada dins d'una organització. Tradicionalment, les primeres àrees en certificar-se han estat els serveis centrals dels hospitals, tot i que al Germans Trias també comptem amb àrees clíniques certificades o en procés de certificació ISO 9001. En totes aquestes àrees, existeix un compromís per a la millora contínua.

 


 

 

  • Polítiques de Qualitat de les àrees certificades

Podeu consultar les polítiques de qualitat de les àrees certificades en aquesta pàgina web.

 

  • Programa de Suport a les Unitats d'Expertesa Clínica (XUEC, CSUR, ERN).

Podeu consultar tota la informació sobre les Unitats d'Expertesa, per a les que l'Hospital està reconegut amb 4 acreditacions en aquesta pàgina.

 

 

Àrees acreditades
 

L'acreditació és un procés que s'utilitza en l'àmbit d'un hospital o d'una àrea específica per a determinar el seu nivell de competència en relació a uns estàndards de bona pràctica predefinits (normalment per societats científiques o organismes competents) i també la seva capacitat de millora contínua. Comporta l'autoavaluació per part dels professionals i també l'avaluació externa per part d'avaluadors independents. Les acreditacions són un component important en les polítiques de qualitat i contribueixen a la disminució dels errors i, per tant, a la seguretat clínica.