Segona opinió mèdica

 

Segona opinió mèdica


 

Què és?

És l'avaluació que un professional mèdic (que no és el seu metge responsable) fa a un pacient, mitjançant la revisió de la seva documentació mèdica, per contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies de gravetat especial.

És diferent que una derivació o un canvi de metge i es limita a uns supòsits concrets, és a dir, a uns diagnòstics o prescripcions de tractaments concrets.

A Catalunya, el dret a disposar d'una segona opinió mèdica el regula el Decret 125/2007, de juny de 2007. Podeu consultar-ne els detalls a la pàgina web del CatSalut.


 

Com demanar-la?

Per fer la petició d’una segona opinió mèdica podeu omplir aquest formulari.

 

La resolució

  • Si la segona opinió mèdica confirma el primer diagnòstic o tractament, us continuarà atenent el centre inicial.
  • Si la segona opinió mèdica varia, podreu ser atès/a al centre que ha emès la segona opinió, en cas que així ho decidiu.