Cirurgia Pediàtrica

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Cirurgia Pediàtrica disposa de línies de recerca relacionades amb:

  • Trastorns de la diferenciació sexual (Disorders of Sex Development, DSD). Amb una llarga experiència en la investigació i tractament de pacients amb DSD i una publicació de referència en aquest camp [Martínez-Mora J. (1994) Intersexual States, Barcelona, Spain: Ed. Doyma] actualment disposem d’una unitat funcional multidisciplinària per a estudiar i tractar individualment cada pacient i generar coneixement en relació amb aquest heterogeni grup de malalties.
  • Obesitat infantil: Es tracta d’una patologia coneguda que donada la seva freqüència creixent en la població pediàtrica requerirà d’unitats d’excel·lència clínica per al seu tractament. El nostre centre disposa d’un equip multidisciplinar per l’estudi i tractament de pacients i línies de recerca específiques sobre obesitat infantil.
  • Estudi de la inflamació i resposta immune: Amb col·laboració amb altres institucions d’investigació biomèdica duem a terme l’estudi dels fenòmens inflamatoris, fet que ens permetrà comprendre millor el funcionament de la inflamació en humans.
  • Tractament antibiòtic de les infeccions intra abdominals complicades: en col·laboració amb el servei de pediatria hem participat i actualment iniciem una nova col·laboració en dos assajos clínics per a estudiar noves teràpies antimicrobianes.

Presentació:

El Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Germans Trias i Pujol va ser fundat l’any 1987. Després de 30 anys continua essent el servei de referència per a la patologia quirúrgica pediàtrica del Barcelonès Nord i el Maresme.

Des de la seva fundació el servei ha dut a terme més de 20.000 intervencions i atén una mitja de cinc mil visites anuals. Col·laborem estretament amb els professionals dels serveis de Pediatria, Anestesiologia, Cures Intensives Neonatals, Microbiologia, Farmàcia i Medicina Intensiva entre altres. Això ens permet oferir una atenció integral als nostres pacients.

Treballem per seguir creixent en termes de qualitat, seguretat i agilitat per oferir un bon servei i merèixer la confiança dels ciutadans i els professionals de la salut.

 

Missió i visió de l’equip de Cirurgia Pediàtrica
 

Missió

Oferir atenció sanitària integral i de qualitat de la patologia quirúrgica pediàtrica del territori del Barcelonès Nord i Maresme. Desenvolupar activitats de docència i recerca orientades a la millora de la pràctica clínica.

 

Visió

Ser un hospital de referència i d’alta tecnologia per a la patologia quirúrgica pediàtrica pel que respecta a l’atenció sanitària, la recerca i la docència; amb el compromís d’un equip professional integrat i amb el reconeixement de la societat.

 

 

Tipus Servei: 8

Correu: cirpediatrica.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

Docència de pregrau en la Unitat docent Germans Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Barcelona amb lliçons teòriques i pràctiques en les assignatures de Cirurgia Pediàtrica, Pediatria i Perinatologia, i amb docència pràctica en les assignatures Pràctiques Clíniques Quirúrgiques 1 i 2 i en Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris.

  

Docència postgraduada

Formació postgrau de residents en les especialitats de Pediatria, Cirurgia General i Urologia.

Sessions de formació continuada conjuntament amb els serveis de Pediatria i de Radiodiagnòstic.

El servei participa en cursos i congressos monogràfics sobre patologia pediàtrica.