Farmacologia clínica

Codi servei:

Recerca:

Actualment, l'activitat de recerca del Servei de Farmacologia Clínica està centrada en dos àmbits. D'una banda, projectes multicèntrics nacionals i internacionals en relació amb estudis d'utilització i les reaccions adverses a medicaments. D'altra banda, projectes propis sobre la farmacologia humana i el potencial abús de medicaments i drogues, especialment les denominades noves substàncies psicoactives i l'alcohol. Part de la recerca es fa a la Unitat Polivalent d'Investigació Clínica (UPIC) de l'Hospital i l'Institut Germans Trias.

Les principals línies de recerca del servei són:

 • Potencial abús de medicaments i drogues
 • Biomarcadors en l'abús i l'addició de medicaments i drogues
 • Efectivitat y eficiència de l’implementació de biomarcadors farmacogenètics amb genotipat anticipat  en el sistema nacional de la salut
 • Estudis d’ Utilització de medicaments
 • Farmacovigilància i reaccions adverses a medicaments
 • Vacunes i altres productes contra la tuberculosi i COVID-19
 • Assaigs clínics de fases inicials (Fase I i II) amb voluntaris sans i amb pacients
 • Teràpia cel·lular per malalties neurodegeneratives
 • Revisions sistemàtiques
 • Aspectes ètics de la recerca clínica

 

El Servei forma part de dues estructures de recerca del Instituto de Salud Carlos IIII i de la Generalitat de Catalunya.

 • Plataforma de Suport  a la investigació clínica en el node de HUGTIP, que forma part de les “Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020 (SCREN-ISCIII, PT20/00018)”.
 • És membre del node del centre de les “Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS-ICCIII) de la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones (RIAPAd, RD21/0009/0004)”.
 • És membre del “Grup d’ investigació de Complicacions mèdiques i Farmacología clínica del trastorn por consum de substàncies”, reconegut com grup de recerca consolidat per  la Generalitat de Catlalunya (AGAUR 2021 SGR  00945).

 

 

 

Presentació:

Tipus Servei: 5

Correu: farmacologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

Tots els facultatius del Servei de Farmacologia Clínica són professors (catedràtic i associats) del Departament de Farmacologia, de Toxicologia i de Terapèutica a la Facultat de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti. Són responsables de la docència de les assignatures de Farmacologia General i Farmacologia Clínica del Grau de Medicina.


Docència postgraduada

Els professionals del servei participen en la formació de metges residents en Farmacologia Clínica i dirigeixen tesis doctorals.

 

Residents 2023

Consulteu la Guia docent.

 

També participen en cursos, jornades i sessions de diferents especialitats, i en el Màster de Farmacologia de la facultat de Medicina de la UAB.


Formació continuada

El servei organitza cursos sobre metodologia i recerca, així com sobre altres aspectes relacionats amb la Farmacologia Clínica.

També, coordina cada mes:

 • Sessions especialitzades de farmacovigilància i d'interconsultes
 • Sessions bibliogràfiques
 • Sessions de protocols de recerca avaluats pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica
 • Sessions de projectes de recerca realitzats pel servei
 • I sessions sobre altres aspectes rellevants per a l’especialitat