Pediatria

Codi servei:

Recerca:

El servei té les següents línies estratègiques d’investigació:

 

Malalties infeccioses

 • Estudi de les causes de les infeccions de vies respiratòries baixes
 • Modificació dels serotips de pneumococs responsables d’infeccions invasives en nens i les seves implicacions clíniques i terapèutiques
 • Pautes antibiòtiques seqüencials endovenoses – orals en artritis i osteomielitis
 • Marcadors de resposta inflamatòria en les infeccions pediàtriques: sèpsia neonatal, meningitis, pielonefritis, pneumònies, febre en el pacient immunodeprimit
 • Infeccions perinatals i congènites
 • Assajos clínics de noves vacunes

 

Neonatologia

 • Diagnòstic etiològic, mitjançant estudis d’amplificació d’àcids nucleics, de les infeccions bacterianes neonatals
 • Anàlisi i vigilància dels factors implicats en la gènesi de les infeccions nosocomials
 • Causes de la prematuritat i el retard de creixement intrauterí

 

Endocrinologia

 • Estudi sobre obesitat infantil i risc cardiovascular
 • Estudi sobre obesitat infantil i marcadors inflamatoris
 • Estudi multicèntric de diabetis tipus MODY
 • Hipotiroïdisme durant l’embaràs i la seva repercussió en el fetus o en el nounat

 

Errors congènits del metabolisme

 • Malaltia de Fabry en nens: investigació de marcadors de desenvolupament precoç de la malaltia i de resposta al tractament específic amb agalsidasa alfa mucopolisacaridosi
 • Investigació de nous tratament enzimàtics substitutius

 

Cardiologia

Cardiologia de l’esport.

 

Nefrologia

 • Estudi de les anomalies nefrourològiques de presentació prenatal
 • Investigació de possibles marcadors evolutius de displàsia renal en líquid amniòtic i en orina del nadó
 • Estudi de la nefropatia vasomotora neonatal i investigació clínica de possibles actuacions terapèutiques
 • Estudi de dany renal en nadons i lactants tractats amb aminoglucòsids

 

Gastroenterologia

 • Nous marcadors diagnòstics en la malaltia celíaca
 • Malaltia inflamatòria intestinal pediàtrica

 

Oncohematologia

Implicació del vius d’Epstein-Barr en el limfoma de Hodgkin

Presentació:

La raó de ser del Servei de Pediatria de Germans Trias és la prestació de l'assistència sanitària especialitzada de forma competitiva, eficient i de qualitat, de manera que satisfaci les necessitats de salut de la població pediàtrica.

El servei es divideix en quatre àrees:

 • Neonatologia: cures intensives, intermèdies i generals
 • Hospitalització pediàtrica: lactants, escolars i adolescents
 • Urgències
 • Consultes

 

El Servei de Pediatria del Germans Trias és pioner  i únic a l'àrea del Barcelonès Nord i el Maresme en oferir

 • Atenció al pacient crític i pediàtric, gràcies a la UCI pediàtrica que va entrar en funcionament l'any 2021.
 • Atenció domiciliària als nadons que han nascut prematurament o que requereixen de cures neonatals especials, a través del programa 'Et cuidem a casa'.

 

Tanmateix disposa d'un porgrama d'investigació i d'un altre de docència. 

 

Tipus Servei: 8

Correu: pediatria.germanstrias@gencat.cat

Docència:

 

Docència pregraduada

El servei imparteix les assignatures de Pediatria, Pràctica clínica pediàtrica i Perinatologia en el Grau de Medicina de la facultat de la UAB en el Campus Can Ruti.

 

Docència postgraduada

El servei forma especialistes en Pediatria (MIR) i en aquest enllaç et pots descarregar el seu document de presentació per a futurs residents.

 

El seu programa de sessions és el següent:

 • Diàriament:

Reunió clínica diària, en la que es tracten les incidències de la guàrdia i els nous ingressos a la planta d'hospitalització També en la Unitat Neonatal es discuteixen els casos ingressats.

 • Setmanalment:

Sessió clínica (dijous) en la que es du a terme la revisió de temes d'interès pediàtric, i presentació (dimecres) de casos de seguiment a consultes.

A més a més es realitza una sessió bibliogràfica (dimarts), que consisteix en una actualització bibliogràfica de les principals revistes pediàtriques i generals en les que participen un metge i un resident en formació.

 • Mensualment:

Sessió perinatològica (dimarts), on es tracta sobre temes obstètrics i neonatals conjuntament amb el Servei d'Obstetrícia.També es realitza una sessió clínica general de l'Hospital (el tercer dijous de cada mes).

Sessió radiològica (dimecres), en la que es presenten els temes de diagnòstic per la imatge pediàtrics conjuntament amb el Servei de Radiodiagnòstic.

Sessió conjunta amb Pediatria d'Atenció Primària (primer dimecres de cada mes), que consisteix en revisar temes generals pediàtrics d'interès per l'Atenció Primària.

 • Quinzenalment:

Seminaris docents de residents (dimecres), en els que es revisen els temes generals pediàtrics d'interès per els residents. Preparat per els residents sota supervisió dels tutors.

 

 

Informació per a residents
 

Consultar la Guia docent.

Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació podeu contactar amb el servei de Pediatria a través dels següents correus electrònics:

 

Trobareu més informació sobre el servei  en aquest document.