Unitat de Malalties Demielinitzants

Codi servei:

Recerca:

L’activitat de recerca que duu a terme la Unitat de Malalties Demielinitzants és possible gràcies a un equip multidisciplinari integrat per professionals de diversos serveis de l’hospital i també d’organismes externs. Així, la unitat col·labora amb grups d’investigació nacionals i internacionals per dur a terme assaigs clínics de fàrmacs, estudis observacionals i projectes acadèmics multicèntrics a Catalunya.

Tot plegat, en el marc de les línies estratègiques següents:

  • Teràpia cel·lular amb cèl·lules mesenquimals i investigació bàsica i traslacional amb cèl·lules dendrítiques tolerogèniques
  •  Investigació bàsica en biologia cel·lular i en models animals d’esclerosi múltiple, així com investigació traslacional de biomarcadors i polimorfismes genètics
  • Investigació farmacològica: assajos clínics de fase I, II, III i IV
  • Tractament del brot d’esclerosi múliple

Presentació:

La  Unitat de Malalties Demielinitzants està dedicada al cada dia més complex diagnòstic i tractament dels pacients amb esclerosi múltiple o amb altres malalties desmielinitzants (on es destrueix la capa de mielina que recobreix les neurones) autoimmunes (perquè el propi sistema de defensa del cos l’ataca).

A la unitat hi treballen neuròlegs i infermeres amb formació i experiència en l'atenció d’aquests pacients, que apliquen protocols mèdics i d'infermeria estandarditzats. També compta amb la feina d’un equip interdisciplinari d'especialistes formats en l'atenció clínica, diagnòstica i terapèutica de les complicacions mèdiques associades a aquestes malalties. A més, disposa d’un equip de neurorehabilitació amb metges especialistes en rehabilitació, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopedes especialitzats.

A grans trets, la missió de la unitat consisteix a proporcionar atenció sanitària especialitzada en esclerosi múltiple i malalties afins per mitjà de l’abordatge interdisciplinari. Així es vol aconseguir augmentar la capacitat, participació i autonomia dels pacients i millorar la seva independència funcional i la seva qualitat de vida.

Tipus Servei: 9

Correu: esclerosismultiple.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència postgraduada

Els membres de la unitat participen en la formació dels metges residents de l’hospital i també de professionals d’infermeria, fisioteràpia i teràpia ocupacional, tant de l’hospital com de l’àrea sanitària de referència.

 

Formació continuada

La Unitat de Malalties demielinitzants duu a terme un programa de formació continuada acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. En concret, es duen a terme dues sessions clíniques mensuals, a les quals assisteixen com a ponents i alumnes els membres de l'equip interdisciplinari de la unitat i els residents, així com, en ocasions, neuròlegs de l'Hospital de Mataró i de l’Institut Guttmann.

També es realitzen sessions setmanals amb tot el personal de la unitat per a la discussió de casos clínics i decisions terapèutiques, i de qüestions relacionades amb la investigació i la docència.