Obstetrícia i Ginecologia

Codi servei:

Recerca:

Projectes de recerca actuals en Obstetrícia:

 1. Funció tiroïdal, micronutrients i embaràs: Projecte Thyrotest: Avaluació personalitzada de la Predicció de RISC fetal i matern Basat en la Funció tiroïdal materna. Implicació de la Funció Tiroidal Materna en la Programació Metabòlica Fetal.
 2. Preeclampsia i Factors Pro-angiogènics:
  Impacte i eficàcia d’estratègies per al cribatge de la preeclampsia. Estudis multicèntrics com Stop-PRE (Cribratge universal de preeclàmpsia precoç a primer trimestre. Validació de la seva implementació clínica), GRAFD (Paper dels factors angiogènics placentaris en la predicció de resultats perinatals  adversos en gestants amb fetus de baix pes) y PE-37 (Aplicabilitat dels marcadors angiogènics en el diagnòstic i maneig de la PE a tercer trimestre).
 3. COVID i gestació:
  Impacte de la pandèmia de la COVID-19 en Obstetrícia. Risc de transmissió vertical del SARS-CoV-2 en mares amb infecció activa durant el part: CoMBat (Covid19 Mother to baby Transmision Study) Resultats obstètrics i neonatals de dones amb COVID-19 durant la gestació (COBSTATS) "SARS-CoV-2 seroconversió a l’embaras i evolució d’anticossos en mares i nounats: The PregNAb (Pregnant and Newborn Antibodies).
 4. Violència Obstètrica: Prevenció violència obstètrica. Estudi intervencional entre professionals de la salut a més d’un estudi de cohort observacional de dones que abans havien donat a llum a l’hospital.  
 5. Telemedicina en Obstetrícia: Projecte de transformació digital en Obstetrícia. Disseny i desenvolupament de noves aplicacions o estratègies per proporcionar teleassistència a les dones embarassades d’acord amb les seves necessitats (projecte GOBoK). Monitorització telemàtica domiciliària en gestants.
 6. Lactància materna: Estudi descriptiu sobre lactància materna després d'un càncer de pit.

 

 

Presentació:

A principis del 2017 es va crear la Direcció Clínica Territorial  de Ginecologia i Obstetrícia (DCTG&O),  impulsada per la Direcció de Processos Transversals de la Gerència Territorial Metropolitana Nord. Està integrada pels Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’HGT i pels ASSIR de la Direcció Primària de la Metropolitana Nord. La seva posada en marxa ha significat la implementació d’un model nou, que inclou més de 150 professionals, i que té per objectiu oferir una assistència d’excel·lència i de prestigi, en la qual es prioritza tant l’atenció primària i de proximitat com el desenvolupament del terciarisme especialitzat a l’hospital. Aquest nou model es desplega al territori de manera progressiva, en forma de diferents corones, en funció de quin és l’hospital maternal de referència, amb nivell d’ integració/coordinació/cooperació diferenciat i progressiu.
 

Per fer efectiu aquest plantejament de coordinació i continuïtat assistencial, s’ han creat diferents estructures transversals de caràcter territorial i interdisciplinari, com la Unitat Territorial de Medicina Fetal, la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica, la Unitat Funcional de Càncer de Mama o la Unitat de Patologia Cervical i Vulvar. S’ha potenciat la mobilitat dels professionals entre l’hospital i la primària, amb la concentració d’expertesa en uns referents per sub-processos obstètrics i ginecològics, consultes d’enllaç amb l’hospital, programes de formació continuada, docència pregrau i postgrau i projectes de recerca compartits. Paral·lelament a la potenciació del terciarisme i l’alta tecnologia (cirurgia oncològica avançada, robòtica, diagnòstic i terapèutica fetal, etc.) hem posat especial interès en els aspectes qualitatius de l’assistència, amb promoció de iniciatives de humanització de l’atenció obstètrica amb màxima seguretat i mínim intervencionisme, seguretat quirúrgica, participació de la ciutadania i respecte a la diversitat. En un exercici de reflexió sobre la nostra visió, hem re-formulat els valors que constitueixen l’ADN de la nostra DCTGO. Aquests han estat representats en la que hem anomenat “fórmula Can Ruti”, que inclou els elements d’actitud i d’aptitud desitjables i que volem que sigui representativa de la nostre visió.

 

 • Missió
  Oferir una atenció en salut sexual i reproductiva de màxim nivell d’eficàcia i eficiència, basada en la millor evidència disponible, participativa i respectuosa amb la diversitat a les dones de Badalona i Sant Adrià amb l'objectiu de millorar la seva salut global, la seva qualitat de vida i nivell de satisfacció.
   
 • Visió
  Volem ser reconeguts com un servei d’atenció a la salut de la dona d’excel·lència en assistència, docència, recerca e innovació, model d’integració funcional dels dispositius assistencials del territori, de sinèrgia de l’expertesa i talent dels professionals i d’optimització dels recursos. El segell diferencial és la humanització de l’atenció en salut sexual i reproductiva honestament centrada en les necessitats de la dona i família.
   
 • Valors
  Els nostres valors son qualitat, la confiança, la col·laboració, el compromís, el respecte a la autonomia dels ciutadans i la seva diversitat socio-cultural, assolint la màxima seguretat i satisfacció de la dona i nadó (fórmula Can Ruti (C+E)x(C+Q+E)=S2

               C Compromís; E Empatia; C Competència; Q Qualitat; E Eficiència; S Salut; S Satisfacció


 

“Cap a una Obstetrícia adaptada als temps”

En els darrers anys s’han fet esforços per millorar la qualitat de l’atenció a les dones en la seva salut sexual i reproductiva, i especialment durant el procés d’atenció a la  maternitat, part i post part. Aquestes millores han considerat no sols els avenços basats en l’ús de la tecnologia,  que han permès avançar en les tècniques diagnòstiques i terapèutiques (que garanteixen una màxima seguretat de la mare i nadó), sinó que també han anat introduint progressivament el concepte de millora en el tracte perquè esdevingui més respectuós, i en aconseguir una millor percepció de satisfacció en les dones i les famílies que utilitzen els serveis públics de salut.

 

Aquesta realitat s’emmarca en l’actual revisió de com el gènere impacta sobre la salut, més enllà dels condicionants biològics. Incorporar la perspectiva de gènere en la salut té un gran impacte, en totes les esferes mèdiques, que està permetent avançar en la correcció del biaix històric d’ un model social i sanitari androcèntric i hetero-patriarcal, i precisament té unes connotacions particulars en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.
 

La DCTG&O comparteix aquesta mirada més àmplia, respectuosa e inclusiva en atenció matern-fetal, motiu pel qual s’estan desplegant diferents accions i eines d’intervenció, entre les que destaquem


Accions realitzades:

 • Condicionament, remodelació i humanització dels espais assistencials d’ atenció en salut sexual i reproductiva.
 • Humanització del model d’atenció i acompanyament matern-fetal. Millora de la satisfacció i experiència viscuda.
 • Centre de Naixements Laietània. Potenciació del paper de la llevadora com a professional de referència de l’embaràs i part de baixa complexitat.
 • Acreditació del centre en lactància materna  iHAN.
 • Comissió multidisciplinària en “Prevenció de violència obstètrica”.
 • Racionalització i seguiment d’ indicadors d’intervencionisme obstètric innecessari.

 

 

Tipus Servei: 8

Correu: ginecologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència de pregrau

Grau de Medicina 
Unitat docent Germans Trias i Pujol-Universitat Autònoma de Barcelona

Assignatures:
-Obstetrícia i Ginecologia 
-Perinatologia 
-Pràctiques clíniques de Salut Materno-Infantil I i II
-Pràctica Clínica Assistencial V
-Treball Fi de Grau

Professor Responsable:
-Dr. Miguel Ángel Luna Tomás

Professors Associats 
- Carmina Comas Gabriel
- Raúl De Diego Burillo
- Iván Hurtado Lupiáñez
- Carla Lecumberri Estruch
- Beatriz Lorente Silva
- Miguel Ángel Luna Tomás
- Sergio Martínez Roman
- Laia Pratcorona Alicart
-Marta Ricart Calleja
-Maider Ripero Olano
-Antoni Tarrats Oliva

 
Professorat Clínic col·laborador:
- Laia Vidal Sagnier
- Jennifer Luis 
- Rosana Díaz
- Elvira Carballas
- Isabel Navarri 
- Lucía Alcaraz 
- Cristian Ríos
- Irene Abad
- Marisol Vicén
- Natalia García 
- Vanesa Parriego
- Gisela Palomar
- Inés Velasco 

 

 

Docència de postgrau

El servei té acreditades 2 places per any per a la docència de postgrau (MIR). Com que l’especialitat dura 4 anys, té una capacitat de 8 metges residents en formació. Així mateix la Unitat Docent té acreditades 4 places per any (amb una duració de dos anys) per a la formació de llevadores(LLIR).

Tots ells participen de forma activa en l’activitat assistencial i en les sessions clíniques i formatives específiques, així com en els projectes de recerca clínica i bàsica.

 

Es realitzen diverses sessions formatives per setmana de 8 a 9 hores del matí:

-Casos clínics de Ginecologia.
-Casos clínics d´Obstetrícia.
-Curs: Actualització en Ginecologia i Obstetrícia. Activitat acreditada per la CCFPS.
-Sessió conjunta de perinatologia.
-Sessions internes de Ginecologia i Obstetrícia.
-Sessió de morbimortalitat. Activitat acreditada per la CCFPS.

També tenen la oportunitat de participar en els diferents comitès multidisciplinars dels que forma part el servei: Comitè de càncer mama, Comitè d´Oncologia Ginecològica, Comitè de Patologia Cervical , Comitè de Medicina fetal

 

Residents 2022

Consulteu la Guia docent.