Compromís amb la societat

Atenció a la Ciutadania i Treball Social

Germans Trias disposa d'una Unitat d'Atenció a la Ciutadania i d'una Unitat de Treball Social per als usuaris que necessitin el seu suport o assessorament.

 

Voluntariat

L'hospital té un programa de voluntariat per a pacients adults i pediàtrics i els seus familiars. Tota l'activitat voluntària es vehicula mitjançant convenis amb entitats sense ànim de lucre.

Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania: atencioalciutada.germanstrias@gencat.cat.

 

Atenció específica als infants ingressats a Germans Trias

L'hospital té acords amb les fundacions Thedodora, Abracadabra i La Roda que fan més agradable l'estada dels nens i nenes al centre gràcies als doctors somriure, als mags i a les activitats artístiques, respectivament. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania: atencioalciutada.germanstrias@gencat.cat.

 

Mediació intercultural

Germans Trias disposa de mediadores interculturals que faciliten la comunicació entre els professionals sanitaris i els pacients nouvinguts, no només des del punt de vista lingüístic sinó també sociocultural. La disposició de mediadores és a través de la col·laboració amb l'Obra Social de 'La Caixa'.

Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a uts.germanstrias@gencat.cat.

 

Protocol d'atenció a les víctimes de violència domèstica

A través de la Unitat de Treball Social, Germans Trias col·labora en l'elaboració dels protocols d'atenció a les víctimes de violència domèstica dels municipis del territori de referència. Internament l'hospital aplica un protocol de detecció i maneig a urgències.

 

Atenció a la problemàtica social i la violència infantil

A través de la Unitat de Treball Social i dels professionals de Pediatria i Cirurgia Pediàtrica, l'hospital ha col·laborat en la redacció del protocol de violència infanto-juvenil del Departament de Salut. També, manté un contacte directe amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya per a l'atenció dels casos que es detecten.

 

Més accions des de Treball Social

  • Acords amb ambaixades en cas de defunció de persones d'origen estranger. Més informació: uts.germanstrias@gencat.cat.
  • Acords amb el Departament de Justícia en l'àmbit de les Mesures Penals Alternatives. Més informació: uts.germanstrias@gencat.cat.
  • Col·laboració amb Medicaments Solidaris per garantir la medicació a persones que no poden costejar-la.
  • Col·laboració amb la Fundació Jubert Figueras per a l'allotjament de familiars desplaçats que no poden costejar l'estada.
  • Conveni amb els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma per prestar ajuda en la cura dels malalts a domicili.
 

Altres acords amb ONG

 

Seguretat dels pacients

L'hospital disposa d'una Política de seguretat dels pacients per garantir que l'estada al centre tingui els mínims riscos per a la salut dels ciutadans. Podeu trobar-ne més informació a l'apartat de la web dedicat a aquesta qüestió.

 

Promoció de la salut

Germans Trias duu a terme diverses accions per fomentar l'empoderament i el conxeixement dels ciutadans sobre la seva pròpia salut. Podeu trobar-ne més informació a l'apartat de la web dedicat a aquesta qüestió.

 

Col·laboració amb entitats i associacions de malalts

Una bona colla de professionals de Germans Trias col·laboren amb entitats i associacions de malalts per fomentar el coneixement, la formació, la difusió o el mecenatge, cosa que beneficia a uns i altres.

 

Cessió d'espais

Germans Trias també cedeix espais per a la realització de rodatges en pràctiques d'estudiants d'escoles de cinema, sempre i quan sigui possible. Per a més informació: comunicacio.germanstrias@gencat.cat.

 

Compromís amb els professionals

Com a centre públic de l'Institut Català de la Salut, l'Hospital Germans Trias fomenta la igualtat de gènere, la conciliació de la vida familiar i laboral, la contractació de persones amb residència propera al centre, o la reducció dels contractes eventuals.