Neurologia

Codi servei:

Recerca:

 • Tractament de l'ictus agut i teràpies de reperfusió i neuroprotecció

 • Neuroimatge i biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de l'ictus

 • Potencials evocats somatosensorials en l'ictus isquèmic agut

 • Tractament amb oligonucleòtids antisentit de la malaltia de Steinert

 • Estimulació magnètica transcranial en el tractament de dolor central

 • Tractament del brot en esclerosi múltiple

 • Teràpia cel·lular amb cèl·lules mesenquimals i recerca bàsica i traslacional amb cèl·lules dendrítiques i tolerogèniques en esclerosi múltiple

 • Atàxies espinocerebel·loses

 • Biomarcadors diagnòstics i pronòstics de malalties neurodegeneratives

 • Identificació de factors genètics associats a malalties neurodegeneratives

 • Tractament de l'epilèpsia refractària

 • Epilèpsia en poblacions especials

 • Estatus epilèptic. Factors pronòstics associats i impacte de la implementació del EEG urgent en pacients amb alteració de l'estat mental

 

Trobareu més informació sobre recerca de la Direcció Clínica de Neurociències al següent enllaç: http://igtp.cat/ca/research/neurociencies/

 

Presentació:

El Servei de Neurologia té la missió de proveir el diagnòstic i tractament integral i de qualitat de les malalties neurològiques a la població del Barcelonès Nord i el Maresme. I, com a part que és de l'àrea de Neurociències, també té la missió de proporcionar una cartera de serveis terciaris o d'alta complexitat en la mateixa àrea geogràfica i a les comarques gironines procurant sempre el benestar dels malalts i l'excel·lència.


El Servei de Neurologia integra l'atenció dels pacients a Urgències, hospitalització, la Unitat de Ictus, la Unitat de Monitoratge d'Epilèpsia, les consultes i els gabinets de proves funcionals, i col·labora amb els altres integrants de l'àrea de Neurociències en els processos d'alta complexitat que s'esmenten en la cartera de serveis de la Direcció Clínica de Neurociències. Disposa d'unitats especialitzades en el diagnòstic i tractament de l'ictus, la neuroimmunologia i l'esclerosi múltiple, les malalties neurodegeneratives, les demències i els trastorns del moviment, l'epilèpsia i trastorns del son, les malalties neuromusculars, les cefalees i la neuropsicologia.

Tipus Servei: 9

Correu: neurologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El Servei de Neurologia participa en la formació d'estudiants de 5è curs del Grau de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti. La professora responsable d'aquesta formació és la Dra. Millán. A més, els estudiants de 5è i 6è curs del Grau de Medicina realitzen pràctiques tutoritzades pels especialistes en neurologia en la planta d'hospitalització, Unitat d'Ictus i consultes externes.

 

Docència postgraduada

El servei participa en la formació de residents de l'especialitat. Actualment s'incorporen tres tots els anys. Els tutors de residents són el doctor Becerra, la doctora Gomis i la Dra. Ispierto. Durant el primer any, els residents duen a terme rotacions en els serveis de Medicina Interna, Cardiologia, Medicina Intensiva, Psiquiatria, Neurocirurgia i Urgències. Posteriorment duen a terme rotacions específiques de l'especialitat en el propi servei i en centres externs nacionals i internacionals.


A més, el servei participa en la formació de residents d'altres especialitats que duen a terme rotacions en Neurologia: Medicina Interna, UCI, Medicina familiar i comunitària, Endocrinologia i Nutrició, Rehabilitació i Neurocirurgia. També acull residents d'altres hospitals nacionals i internacionals així com neuròlegs generals i altres especialistes per a la seva formació específica en les unitats especialitzades.
 

Informació per a residents 

Consulteu la Guia docent.