Pneumologia

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Pneumologia de Germans Trias fa recerca en els àmbits següents:

  • Càncer de pulmó, amb l’Institut Català d’Oncologia
  • Biosenyals respiratòries
  • Genètica en asma i Síndrome de l’Apnea Obstructiva del Son (SAOS)
  • Telemedicina en Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i SAOS
  • Tuberculosi (mitjançant la Unitat de Tuberculosi Experimental) i Infeccions respiratòries
  • Tècniques intervencionistes en Pneumologia: reducció de volum pulmonar amb endoscòpia, criobiòpsies i termoplàstia

 

El servei pertany als grups de recerca del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) dedicats a MPOC, càncer, tuberculosi i bioenginyeria. També, és un Centre d'Excel·lència Nacional per a Ecobroncofibroscòpia.

A més, manté diverses col·laboracions, entre les quals amb la Universitat Politècnica i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, i participa en assajos clínics de fases II a IV. Disposa d’una patent registrada i de dues més en curs.               

Presentació:

Tipus Servei: 1

Correu: pneumologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El servei compta amb un professor titular (doctor Ruiz Manzano) de la facultat de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti, així com amb diversos professors associats i col·laboradors docents.

 

Docència postgraduada

Està acreditat per a la formació de dos residents de Pneumologia cada any. Acull també rotacions de residents nacionals i internacionals a la Unitat d’Endoscòpia Respiratòria i Intervencionisme.

També, forma part de l’equip docent de diversos màsters.

 

Residents 2022

Consulteu la Guia docent.

 

Formació continuada

Organitza cursos d’actualització per a l’Atenció Primària i els professionals d’Infermeria en l’àmbit genèric de la pneumologia i en el concret de l’atenció a l’asma.